ชุดเมนูเซต

ห้องอาหารของสโมสรทหารบก มีบริการสั่งจองอาหารล่วงหน้า เพิ่มเติมจากการให้บริการปกติ โดยจะมีอยู่ 3 ประเภท คือ VIP Set, Family Set และ Economy Set (ขอสงวนสิทธิ์เมนูอาหาร)

ท่านสามารถคลิกขวาและ save as ที่รูปหรือที่ชื่อเซตใต้รูป เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

และส่งมาที่ 02-279-2484 (fax) หรือด้วยตนเองที่ห้องอาหารสโมสรทหารบก

  • Facebook Social Icon
  • messenger_logo

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของกิจการฌาปนสถาน ทบ. 

วัดโสมนัสราชวรวิหาร โทร. 0-2281-1061, 0-2282-6889
วัดอาวุธวิกสิตาราม โทร. 0-2435-1752
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โทร. 0–2519-8383
( ในเวลาราชการ จ. - ศ. เวลา 07.30 – 19.00)