ฌาปนสถานกองทัพบก 3 แห่ง

วัดโสมนัสราชวรวิหาร

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

วัดอาวุธวิกสิตาราม

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร