รายชื่อผู้วายชนม์และกำหนดการ

วัดโสมนัสราชวรวิหาร

ศาลา
สถานะ
วันที่
ผู้วายชนม์
หมายเหตุ

ศาลา 1

ไม่ว่าง

9 - 13 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

เก็บศพ 100 วัน

ศาลา 2

ไม่ว่าง

10 - 15 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

ฌาปนกิจ 15 ก.ค.63

ศาลา 3

ว่าง

-

-

-

ศาลา 4

ไม่ว่าง

10 - 15 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

ฌาปนกิจ 15 ก.ค.63

ศาลา 5

ไม่ว่าง

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

ฌาปนกิจ 15 ก.ค.63

ศาลา 6

ไม่ว่าง

9 - 13 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

เก็บศพ 100 วัน

ศาลา 7

ไม่ว่าง

10 - 15 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

ฌาปนกิจ 15 ก.ค.63

ศาลา 8

ว่าง

-

-

-

ศาลา 9

ไม่ว่าง

10 - 15 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

ฌาปนกิจ 15 ก.ค.63

ศาลา 10

ไม่ว่าง

10 - 15 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

ฌาปนกิจ 15 ก.ค.63