รายชื่อผู้วายชนม์และกำหนดการ

วัดโสมนัสราชวรวิหาร

ศาลา 1

ไม่ว่าง

9 - 13 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

เก็บศพ 100 วัน

ศาลา 2

ไม่ว่าง

10 - 15 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

ฌาปนกิจ 15 ก.ค.63

ศาลา 3

ว่าง

-

-

-

ศาลา 4

ไม่ว่าง

10 - 15 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

ฌาปนกิจ 15 ก.ค.63

ศาลา 5

ไม่ว่าง

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

ฌาปนกิจ 15 ก.ค.63

ศาลา 6

ไม่ว่าง

9 - 13 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

เก็บศพ 100 วัน

ศาลา 7

ไม่ว่าง

10 - 15 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

ฌาปนกิจ 15 ก.ค.63

ศาลา 8

ว่าง

-

-

-

ศาลา 9

ไม่ว่าง

10 - 15 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

ฌาปนกิจ 15 ก.ค.63

ศาลา 10

ไม่ว่าง

10 - 15 ก.ค. 2563

พล.ต. xxx  xxxxxxxxxxx

ฌาปนกิจ 15 ก.ค.63

  • Facebook Social Icon
  • messenger_logo

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของกิจการฌาปนสถาน ทบ. 

วัดโสมนัสราชวรวิหาร โทร. 0-2281-1061, 0-2282-6889
วัดอาวุธวิกสิตาราม โทร. 0-2435-1752
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โทร. 0–2519-8383
( ในเวลาราชการ จ. - ศ. เวลา 07.30 – 19.00)