ค่าใช้จ่ายการจัดการศพ

วัดโสมนัสราชวรวิหาร

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

วัดอาวุธวิกสิตาราม

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร