ค้นหา

20 พฤษภาคม 2564

วันที่ 20 พ.ค. 64 เวลา 1000 คณะนักศึกษาหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที 17 ได้มอบ หน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจำนวน 4 รายการ และบริจาคเงินช่วยค่าจัดการศพผู้มีฐานะยากจน จำนวน 25,000 บาท ให้กับฌาปนสถานกองทัพบก เพื่อใช้ในการฌาปนกิจศพ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยมี พล.ท. ชาติชาย น้าวแสง ผช.หน.สง.ทบ. เป็นผู้รับมอบ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหารดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด