ค้นหา

23 กันยายน 2563

ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทนฯ มอบเงินสวัสดิการให้กำลังพล กรณีคลอดบุตร

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เป็นผู้แทนฯ มอบเงินสวัสดิการ ของ สก.ทบ.จำนวน 5,000.- บาท และของ กฌป.สก.ทบ.จำนวน 3,000.-บาท ให้กำลังพล กรณีคลอดบุตร


ดู 7 ครั้ง
  • Facebook Social Icon
  • messenger_logo

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของกิจการฌาปนสถาน ทบ. 

วัดโสมนัสราชวรวิหาร โทร. 0-2281-1061, 0-2282-6889
วัดอาวุธวิกสิตาราม โทร. 0-2435-1752
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โทร. 0–2519-8383
( ในเวลาราชการ จ. - ศ. เวลา 07.30 – 19.00)