ค้นหา

25 กันยายน 2563 จก.สก.ทบ. จัดให้กำลังพล กฌป.สก.ทบ. ศึกษาดูงานนอกพี้นที่ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. จัดให้กำลังพล กฌป.สก.ทบ. ศึกษาดูงานนอกพี้นที่ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด
  • Facebook Social Icon
  • messenger_logo

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของกิจการฌาปนสถาน ทบ. 

วัดโสมนัสราชวรวิหาร โทร. 0-2281-1061, 0-2282-6889
วัดอาวุธวิกสิตาราม โทร. 0-2435-1752
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โทร. 0–2519-8383
( ในเวลาราชการ จ. - ศ. เวลา 07.30 – 19.00)