ค้นหา

25 กันยายน 2563 จก.สก.ทบ. จัดให้กำลังพล กฌป.สก.ทบ. ศึกษาดูงานนอกพี้นที่ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. จัดให้กำลังพล กฌป.สก.ทบ. ศึกษาดูงานนอกพี้นที่ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด