กำหนดการสวดพระอภิธรรม

วัดโสมนัสราชวรวิหาร

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

วัดอาวุธวิกสิตาราม

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร