กำหนดการสวดพระอภิธรรม

somanas.jpg

วัดโสมนัสราชวรวิหาร

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร

arwutt.jpg

วัดอาวุธวิกสิตาราม

เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร

siripong.jpg

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร