กำหนดการการประกอบพิธีทางศาสนา

วัดโสมนัสราชวรวิหาร

ท่านสามารถแจ้งการใช้ศาลาที่่ว่างได้  --> ที่นี่ <--

หากเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์แจ้งได้ที่เบอร์ด้านล่าง