วัดอาวุธวิกสิตาราม

ที่ตั้ง: 436 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 72 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

วัดอาวุธ.jpg

แผนที่สังเขป

สภาพการจราจร

รถประจำทาง

ลมและสภาพอากาศ